DIPLOMDARBU DRUKĀŠANA UN IESIEŠANA

Jau daudzus gadus SIA „Drukātava” sadarbojas ar Latvijas augstskolām un to studentiem, kuri kā partneri mums ir bijuši patiesi dārgi visu šo laiku. Diplomdarbu drukāšana un diplomdarbu iesiešana ir bijis viens no patīkamākajiem darbiņiem visu šo gadu laikā.

Promocijas darbu kopsavilkumi

Mums ir vairāku gadu pieredze promocijas darbu kopsavilkumu drukāšanā. Esam drukājuši un drukājam Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas studentu promocijas darbu kopsavilkumus. Tādēļ zinām gan visas prasības, gan vajadzības.

Promocijas darbu kopsavilkumi

 

Bakalaura, maģistra, promocijas un citi darbi

Nesen sākām drukāt un iesiet arī citus studējošajiem aktuālus darbus – kursa darbus, bakalaura darbus, maģistra darbus, kvalifikācijas darbus, promocijas darbus. SIA „Drukātava” piedāvā augstu kvalitāti par ļoti pieņemamu cenu. Jūsu darbu varam nodrukāt gan melnbaltu, gan krāsainu, turklāt iesiesim to kā augstvērtīgu grāmatu – tā lapas nebūs līmētas, bet iešūtas, kas paildzinās darba mūžu un ļaus ieinteresētajām personām ērtāk iepazīties ar tā saturu. Ja vēlaties, uz vāka ar foliju varam uzspiest konkrētās augstskolas logo vai pat visu darba nosaukumu un autora vārdu un uzvārdu. Ja nepieciešams, palīdzēsim ar maketēšanu un dizainu. Lai atvieglotu darba izdrukāšanu un iesiešanu augstā kvalitātē, lūdzam iepazīties ar failu sagatavošanas ieteikumiem šeit.

Diplomdarbu drukāšana un iesiešana

 

Ja promocijas darbs ir izcils

Ja jūsu promocijas darbs ir patiesi vērtīgs un jūs uzskatāt, ka ar to būtu vērts iepazīties plašākai auditorijai, esam gatavi apspriest promocijas darba izdošanu grāmatas veidā.

Diplomdarbu drukāšana un iesiešana

 

Save